The תביעה תאונת רכב Diaries

רכב נוסע פגע בטרקטורון חונהעומד שלי. לטרקטורון שלי אין כל ביטוח אך הוא לא היה כלל בנסיעה.הרכב הפוגע מבוטח. נגרם לכלי שלי נזק של אלפי שקלים בודדים.

על כן, במקרה דנן, הואיל והרכב בו נסע הנפגע היה רשום על שמה של חברת יבוא ושיווק, ולא על שמה של חברת שירותי שדה, המעביד, זכאי התובע לשיפוי מאת הנתבעות.

סרוקל םינחבמו םיליגרת תרבוח"םיגולוכיספל הקיטסיטטס"ד"סשת

אמרת לנו שלא היו לה עובדים, ספר מי תפעל הרכבים מה עשו איתם ?

כלומר אין דרישה לקיומו של מגע פיזי בין הנפגע לבין כלי הרכב המעורב בתאונה כתנאי לזכאותו של הנפגע ובלבד שקיים קשר סיבתי בין השימוש באותו רכב לבין נזק הגוף שנגרם לנפגע.

"עקרון מרכזי בתחום המשפט האזרחי בכלל, ובדיני החוזים בפרט, הוא עקרון תום הלב. ... אחד מהיבטיו של עקרון תום הלב הוא כי חוזה יש לפרש בתום לב ... תכלית החוזה היא גם תכליתו האובייקטיבית. זו נקבעת, בין השאר, על-פי עקרון תום הלב. ... פרשנות חוזה בתום לב משמעותה מתן מובן לחוזה העולה בקנה אחד עם כוונתם המשותפת של שני הצדדים." עמדה פרשנית, לפיה גם כאשר כל הזיקות הרלבנטיות מלמדות כי הרכב המעורב בתאונה שייך למעביד, תחוייב חברת הביטוח לשפות את התובע לפי הסכם השיפוי ומסמך ההבנות רק משום שמסיבה זו או אחרת הרכב רשום במשרד הרישוי על שמו של צד ג', כגון, שמה של חברת אחות אשר רשומה על שם אותו בעל מניות, והבעלים זהים, אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב.

במסגרת זו נבדקת, בין היתר, תכליתו העסקית-כלכלית של החוזה...".

It seems like you happen to be lacking alt text for numerous pictures on the web page. Verify the images on your website to make sure correct and suitable choice textual content is specified for each image click here within the web page.

שטח ומסחרי רכבי שטח ג'יפים עירוניים רכב מסחרי רכב מקצועי

השקעה לטווח קצר, בינוני או ארוך היינה החלטה משמעותית לקיום הכלכלי של חייכם. הבחירה להשקיע, במידה והתייעצתם עם אנשי מקצוע, תנווט אתכם בהתאם לתשואות שתרוויחו.

Analytics Medium influence Simple to solve Google Analytics Internet analytics Allow you to measure visitor exercise on your internet site. You ought to have at least one analytics Software installed, nevertheless it can be very good to set up a 2nd in order to cross-check the info.

גם ד"ר מולד אישר בחקירתו כי ישנם ימים שבהם התובעת מושבתת. כשנשאל האם אדם שהוגדר כחולה בתסמונת פיברומיאלגיה מדובר בנכות תפקודית קשה השיב כך: "...דרגת חוסר התפקוד שלהם או הפגיעה בתפקוד היא מאוד סובייקטיבית וכאן נכנס המרכיב הנפשי במירכאות או שלא.

כתבות מיזוג משרדים : תאונות, רשלנות, נזקי גוף – וצווארון לבן

הגב' אתי אריאל, רעיית התובע, הצהירה כי ביום התאונה התקשר אליה חמיה והודיע כי בעלה נפגע בתאונת דרכים וביקש כי תפגוש אותו בבית החולים. כשהגיעה לבית החולים ראתה את בעלה שכוב עם קיבוע לצוואר. העדה התלוותה לבעלה לבדיקות במיון שלאחריהן שוחרר לביתו כשהוא עדיין סובל מכאבים. מאז התאונה מתלונן התובע על כאבים מרובים בגב התחתון, בצוואר וברגל ימין, אותה לעיתים כלל אינו מרגיש.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *